English German

Serdecznie witamy w fundacji Scharwenka

Franz Xaver Scharwenka
Franz Xaver Scharwenka
(1850 - 1924)

Philipp Scharwenka
Philipp Scharwenka
(1847 - 1917)

Fundacja Scharwenka rozpowszechnia i pielęgnuje kulturalne i muzyczne dziedzictwo braci Ksawerego i Filipa Scharwenki.

W przyszłości będzie to realizowane poprzez działalność Forum Scharwenki w Bad Saarow pod Berlinem. Forum to powstaje pod nadzorem gminy i we współpracy z Fundacją Scharwenka w zabytkowym domu zbudowanym przez Scharwenkę w roku 1910, w którym to mieszkał aż do jego śmierci.

Dzięki finansowaniu z Europejskiego Funduszu Wspierania Rozwoju Obszarów Wiejskich (ELER) i wsparciu finansowemu z budżetu gminy, podupadły ten budynek zostanie wyremontowany, plano- wany okres prac od 2011 do około roku 2014. Dom Scharwenki ma być pierwszym w Brandenburgi museum muzycznym reprezentują- cym późnoromantyczną epokę muzyczną. W nim to mają być zebrane archiwalia pozostałe po tym artyście. Całe to przedsięwzię- cie ma być sfinansowane przede wszystkim za pomocą darowizn i dotacji.

Służy ono ogólnemu użytkowi kulturalnemu wynikajacemu z promocji kultury, sztuki i historii regionu, co wynika także z celów i obowiązków fundacji. Obecnie fundacja współpracuje z innymi partnerami w organizacji imprez kulturalnych, próbuje rozwijać współpracę z uniwersytetami, szkołami muzycznymi a także polskimi partnerami.

wiecej informacji Pfeile broszura fundacji

Scharwenka Logo

D-15526 Bad Saarow
Moorstraße 3
Tel: +49 (0) 33631 599245